تماس با ما

آدرس دبیرخانه کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان شفا، دانشکده دندانپزشکی، بخش کودکان

تلفن: ۰۹۳۹۶۲۳۶۲۵۵

پست الکترونیکی:    pedcongress97@gmail.com